ขั้นตอนการนำส่งสินค้า 

ไทย เกาหลี

ข้อมูลผู้รับฝั่งเกาหลี

พาสปอต ใบกาม่า บัตรประชาชนเกาหลี รหัสศุลกากรอย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่อยู่ JIHO EXPRESS ประเทศไทย 

ที่อยูสำหรับจัดส่งสินค้ามารีแพ็ค มี2 สาขา 

สาขาลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร


1113 บริษัท จีโฮเอ็กเพรส จำกัด ปากซอยลาดกระบัง 5/2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 0840354678  0820621195


สาขาอุดร

จังหวัดอุดรธานี

74/21 บริษัทจีโฮเอ็กเพรส สาขาอุดร ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41000  โทร. 0809407597