วิธีคำนวนค่าส่ง

คำนวนค่าขนส่งจากน้ำหนักสินค้า โดยน้ำหนักเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่ง