JIHO EXPRESS 

จีโฮ บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ไทย - เกาหลี ยินดีให้บริการจัดส่งสินค้าพร้อมรีแพ็ค 
และให้คำปรึกษาการจัดหาสินค้าทั้งไทยและเกาหลี 

FacebookLink

ช่องทางการติดต่อผ่านทาง Facebook

ช่องทางการติดต่อทาง LINE

ขั้นตอนการส่งของ

การคำนวนค่าส่ง

เช็คพัสดุ

เรทค่าส่ง 

สิ่งต้องห้าม

รอบบิน

ตัวอย่างสินค้า

รีวิวส่งของ by Jiho Express

แผนที่ตั้งสาขา ประเทศไทย

รีวิวจากผู้ใช้บริการ

tmp_v4739188415126106018.MP4
tmp_v4739188415207663060.MP4
tmp_v4739188414747120511.MP4
tmp_v4739188415438757801.MP4

ส่งสินค้าจากเกาหลีมาไทย

กิจกรรมออกบูธของ

จีโฮเอ็กเพรส

ส่งของจากไทยไปเกาหลี

ช่องทางการติดต่อผ่านทาง Facebook

ช่องทางการติดต่อทาง LINE